รูปแบบการเข้าถึงการพนัน

การเข้าถึงการพนันในอดีตนั้นถือว่าเป็นเกมส์การเล่นที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากเพราะการที่จะสามารถเล่นได้นั้นจะต้องมีกลุ่มลับและด้วยเทคโนโลยีในอดีตนั้นยังไม่ได้มีความทันสมัยเท่าปัจจุบัน ทำให้การเล่นการพนันค่อนข้างติดขัดและไม่สะดวกในการเล่นอย่างในยุคนี้ที่สามารถเล่นที่ไหนเวลาใดก็ได้เพราะการพนันส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงและมีการพัฒนาให้น่าสนใจ

และอยู่ในรูปแบบการพนันแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ในเรื่องของการเข้าถึงการเล่นนั้นสามารถเข้าถุงไอย่างง่ายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเล่นเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่การพนันแบบออนไลน์มีการเปิดกว้างให้กับผู้เล่นทุกคนสามารถที่จะเล่นได้ ซึ่งรูปแบบที่สำคัญและการเข้าถึงได้ง่ายสุดก็คือ

แบบออนไลน์ เพราะไม่ได้มีการจำกัดผู้เล่นและมีการไปสู่ในหน้าของการเล่นการพนันโดยตรงได้เลยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายโดยไม่ต้องผ่านช่องทางอื่นๆ ซึ่งการเข้าถึงการพนันในรูปแบบนี้นั้นทำให้ไม่เสียเวลาในการเล่นเพราะผู้เล่นจะมีจุดมุ่งหมายโดยตรงเลยว่าต้อวการเล่นการพนันและเข้ามาก้เพื่อเล่นการพนันนั่นเอง ซึ่งรูปแบบการเข้าถึงผ่านทางออนไลน์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักการพนันแบบมืออาชีพและต้องกรที่จะเล่นการพนันดียงเท่านั้น

แบบออฟไลน์ เป็นรูปแบบที่มีมาตั้งแต่ในยุคอดีต การพนันแบบออฟไลน์ที่นอยมกันก็คือการตั้งวงเพื่อเล่นการพนันหรือมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีและจัดตั้งการเล่นการพนันขึ้นมาซึ่งการเข้าถึงในรูปแบบนี้นั้นจะมีการเชื่อมโยงไปยังรูปแบบการเข้าถึงโดยคนชวนด้วย เพราการเข้าถึงในลักษณะนี้นั้นจะต้องเป็นการเล่นแบบพาะกลุ่มและไม่ค่อยมีการเปิดเผยกับคนทั่วไปมากนัก จึงเรียกการเข้าถึงในรูปแบบนี้ว่าการเข้าถึงแบบออฟไลน์นั่นเอง

การใช้คนในการนำเสนอการเข้าถึงในลักษณะนี้มักจะแอบแฝงไปด้วยความต้องการอื่นๆนอกจากการเล่นการพนันเพียงเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีการใช้สื่อที่เป็นผู้หญิงในลักษณะโป๊เปลือยในการนำเสนอเพื่อให้ผู้คนที่สนใจในการนำเสนอด้วยสื่อที่เป็นผู้หญิงนั้นทำให้เข้าถึงการพนันหลากหลายรูปแบบแต่การชักชวนในลัการะนี้ก็ถือวาเป็นการชักชวนหรือรูปแบบที่ไม่ถาวรเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามานั้นต้องการเพียงชมสื่อที่มีการนำเสนอเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นอาจจะไม่ได้ต้องการเล่นการพนันก็ได้

การเข้าถึงด้วยสื่อ ปัจจุบันการนำเสนอด้วยสื่อมีการพัฒนาอย่างมาก สการใช้สื่อจึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงการพนันได้โดยง่าย โดยผู้ให้บริกการพนันในรูปแบบออนไลน์ก็มักจะมีการนำเสนอด้วยสื่อรูปภาพหรือวิธีการเล่นที่น่าสนใจทำให้ผู้นทั้งที่สนใจอย่างขริงจังและอาจจะไม่ได้สนใจจริงจงสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะสื่อนั้นมีการแพร่กระจายไปในทุกที่

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  แทงหวยฮานอย