สุขภาพที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไร 

สุขภาพที่ดีนั้นก็คือ สภาวะที่มีความสมบูรณ์ในด้านของร่างกายและจิตใจ ซึ่งยังรวมไปถึงการดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตในสังคมได้อีกด้วย ซึ่งสุขภาพนั้นจะหมายความว่าความปราศจากสภาวะของโรคต่างๆหรือไม่มีการบกพร่องทางร่างกายใดๆซึ่งจะทำให้การดำเนินชีวิตนั้นมีความสุขอีกด้วยเพราะว่าไม่มีโรคใดๆมาทำการแทรกแซง ซึ่งสุขภาพนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 

  1. สุขภาพกาย ก็คือการที่เรานั้นมีร่างกายที่ดีเช่น เป็นร่างกายที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  2. สุขภาพจิต ก็คือ การที่มีสภาพของจิตใจที่ดีซึ่งจะสามารถทำการควบคุมอารมณ์ได้ดี และจะสามารถทำให้เรานั้นเข้ากับสังคมได้มาก
  3. สุขภาพสังคม ก็คือ สุภาพของปัญญา เช่น การที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งต่างๆ
  4. สุภาพศีลธรรม ก็คือ สุขภาพของสภาวะทางด้านจิตใจหรือการเข้ากับสังคมได้อย่างดี 

ร่างกายของคนเรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเพราะอะไร

ซึ่งสาเหตุที่เรานั้นจำเป็นจะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีนั้นก็ เพราะว่าในสมัยโบราณนั้นชาวกรีกโบราณนั้นได้ทำความเชื่อในเรื่องนี้ไว้ซึ่งจิตใจที่ดีนั้นย่อมจะอยู่ในร่างกายที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งถ้าเรานั้นมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงด้วยก็จะทำให้จิตใจนั้นมีความเป็นสุขหรือสดชื่นน่าจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแจ่มใส ซึ่งถ้าเรานั้นเกิดความไม่สบายใจหรือเกิดการมีทุกข์ความเครียดหรือวิตกกังวลคิดเยอะอะไรต่างๆนั้นร่างกายนั้นก็จะไม่มีความสุขได้อีกด้วยและร่างกายนั้นจะทำให้เกิดสภาวะนอนไม่หลับ ร่างกายเกิดสภาวะซูบผอม หน้าซีด เศร้าหมอง หน้าไม่สดใส เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องทำการควบคุมสภาพความสมดุลระหว่างสุขภาพทั้งสองด้านนั้นให้มีความเท่าเทียมกัน เพราะไม่อย่างนั้นหากสภาพสุขภาพด้านใดเกิดภาวะบกพร่องหรือ แปลกไปจะทำให้ร่างกายนั้นเกิดการผิดเพี้ยนของระบบในร่างกาย

ซึ่งวิธีที่จะทำให้ร่างกายนั้นเกิดความสมดุลนั่นก็คือ  

  1. การกินอาหารให้หลากหลายหรือกินให้ครบ 5 หมู่ 
  2. ควรออกกําลังกายเป็นประจำ เพื่อที่จะทำให้ร่างกายนั้นเกิดสภาวะกระตุ้นของร่างกายพระควรจะทำทุกวันเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงอีกด้วย
  3. อารมณ์ดีซึ่งเรานั้นควรทำให้อารมณ์ของเรานั้นร่าเริงแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเพื่อการมองโลกในแง่ดีหรือการไม่คิดเยอะไม่เครียดเพราะจะทำให้เรานั้นเองมีความสุข
  4. การมีงานอดิเรก ซึ่งส่วนใหญ่เรานั้นจะมีเวลาว่างอยู่มากและไม่รู้จะทำอะไรซึ่งเพราะเหตุนี้เราควรหางานอดิเรกที่จะทำให้เรามีความสุขหรือการทำอะไรให้เพลินๆและด้วยเหตุนี้ว่าอาจจะเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของเราเองด้วย

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์