แอนติเจนของหัวใจระบุว่าเป็นกลไกสำหรับภาวะแทรกซ้อน

สำหรับภาวะแทรกซ้อนของหัวใจด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบท […]