เทคโนโลยีที่จะถูกพัฒนาและเอามาใช้ในอนาคตมีอะไรบ้าง

ในเวลานี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ารอบๆตัวเรามีสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีมากมายที่มาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น และในอนาคตคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะถูกนำเข้ามาช่วยทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่

1.สมองคอมพิวเตอร์อัจฉริยะหรือเรียกอย่างง่ายๆว่าปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์นั้นหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบวงจรมาให้สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเองได้ ซึ่งตอนนี้หลายๆสินค้าได้ถูกนำเอาปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้เข้ามายังอุปกรณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือรถยนต์ไร้คนขัน โดยรถยนต์ไร้คนขับนั้นคือรถยนต์ที่สามารถควบคุมทิศทางรถไปยังเป้าหมายที่เรากำหนดไว้โดยที่ไม่ต้องมีคนคอยควบคุม

ตอนนี้ก็ได้มีหลายประเทศให้ทดลองใช้กันเพื่อทำการเก็บสถิติและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ในหลายๆประเทศอย่างในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถนำรถยนต์ไร้คนขับมาใช้ได้เนื่องจากสภาพถนนไม่อำนวยให้ใช้งาน แต่เทคโนโลยีตัวนี้ได้รับความสนใจจากคนทั้งโลกมากเพราะมันจะช่วยทำให้อุบัติเหตุลดลง และในอนาคตคงเข้ามาทำงานแทนมนุษย์อีกด้วย

เนื่องจากมันจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและทำให้ผู้โดยสารไว้วางใจมากขึ้น ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์นี้ยังถูกนำมาใช้ในการแพทย์อีกด้วย ซึ่งได้มีการประยุกต์เพื่อนำมาวินิจฉัยผลตรวจว่าผู้ป่วยเป็นไร จากที่ทดลองนั้นมีโอกาสที่จะตรวจถูกต้องถึง96%และมีความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรคอีกด้วย จะเห็นได้ว่า ai นั้นมีความฉลาดและมีความแม่นยำอยู่ซึ่งไม่เหมือนมนุษย์ที่จะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ทำให้การทำงานของปัญญาประดิษฐ์นั้นมีความแม่นยำและความสามารถสูง แต่ ณ ปัจจุบันยังมีคนหลายกลุ่มที่ไม่ยอมรับเทคโนโลยีตัวนี้เพราะถ้าหากอนาคต ai มีความสามารถสูงขึ้นก็จะสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทำให้จะมีการว่างงานสูงขึ้นและนี้คือข้อเสียขั้นร้ายแรงของปัญญาประดิษฐ์

2.การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาในพลังงานทดแทน เนื่องจากมนุษย์ในทุกๆวันก็จะมีการนำเอาทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้งานอยู่เรื่อยๆเป็นเวลาติดต่อกันหลายร้อยปีทำให้ทรัพยากรเหล่านี้ค่อยๆหมดลง และพลังงานบางอย่างที่ใช้อยู่เช่นน้ำมัน ทุกครั้งที่ใช้งานก็จะมีการเผาไหม้ทำให้เกิดสารพิษลอยไปในอากาศและทำลายชั้นผิวโลกทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

จึงได้มีการนำเอาพลังงานธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดมาใช้งานแทนซึ่งก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของพลังงานความร้อนและกักเก็บไว้โดยจะแปลงพลังงานไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นเช่น พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานได้ หรือจะเป็นการนำเอาพลังงานคลื่นมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้อีกเช่นกัน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บหวยหุ้นไทย 4 รอบ